Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει ορισθεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) του Ειδικού Προγράμματος "AΝΘΡΩΠΟΙ" του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μέλος του Δικτύου των ΕΣΕ για το Ειδικό Προγραμμα "AΝΘΡΩΠΟΙ" και έχει ως στόχο την διάχυση κάθε είδους πληροφορίας σχετικά με το πρόγραμμα αυτό στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του. Τα άλλα μέλη του δικτύου ΕΣΕ είναι τα εξής:

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δημιουργήθηκε γραφείο ενημέρωσης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του 7ου προγράμματος πλαισίου.

Help Desk

ΕΛΚΕ, Γραφείο Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου

τηλ: 2610969042

e-mail: atriant@upatras.gr